Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2015

otsana
19:45

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viamiischa miischa
19:41
6959 0455
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadonttrustme donttrustme
otsana
19:40
Reposted fromlamborg lamborg viapanibozena panibozena

March 12 2015

23:38
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

otsana
23:36

These Amazing Interiors Will Inspire You

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; These Amazing Interiors Will Inspire You (42 pics) 15:34 07.03.2015, Maxx, amazing, World Of Technology There are some pretty incredible interiors captured in these pictures. If you're looking to redecorate, you've come to the right place for inspiration.

Reposted fromlockes lockes viaMrCoffe MrCoffe
otsana
23:32


Good luck on the other side of things. Your sand was magic.

I wish he could have stayed a while longer.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
otsana
23:30
9444 2c89 500
ludzie sypiają ze sobą
Reposted fromwhim whim viatokickthebucket tokickthebucket
otsana
23:30
Reposted fromcarfreitag carfreitag viagruby gruby
otsana
23:24
1877 b1e3 500
Reposted fromthinredline thinredline viaMousie Mousie

February 18 2015

otsana
18:47
4522 1995
Reposted fromclaudiappi claudiappi viaMissDeWorde MissDeWorde

February 17 2015

15:35
4646 c586

peterpayne:

As a former English teacher, I knew this. Words like conflict, export, permit, insult and reject follow this rule. http://ift.tt/1DJ45x5

Reposted frombwana bwana viarzekomy rzekomy
14:17

When the client asks how the project is going

otsana
14:17
8505 7664
Reposted frompapaj papaj viaCzeska Czeska
14:14
4417 f4e4 500
Reposted fromdzony dzony viajulke julke
otsana
14:13
6767 9f6e 500
Reposted fromwesolabiedronka wesolabiedronka viaaniuszka aniuszka
12:49
3160 e5e3 500

assbutt-of-my-dreams:

sailorlune:

kattomatic:

ericjudysbeard:

Working at LUSH: the saga

I have had men some into a store I used to work at asking if “this hairspray will work on men” and when I said yes they said “but it’s purple”

My whole life!

A man walks into a store to buy shampoo. He walks down the hair care aisle and spots a pink shampoo bottle that promises to give you luscious locks. The man is determined, for his hair lacks luster. He asks the nearest store clerk, “Will this work for men? It’s pink, so I’m not sure.” The store clerk looks at the man, then at the shampoo. He shrugs his shoulders in ignorance. The man resolves to purchase the shampoo anyway.

After arriving at his humble abode, the man takes a shower with his new shampoo. He opens the bottle and tries to pour the soapy substance into his hand, but alas; the shampoo refuses to fall onto his manly skin.

The man crumples down in utter defeat, sobbing as the shower water softly cascades down his rippling shoulders. The shampoo will never work for him, for he is a man, and the shampoo he bought is unfortunately in a pink bottle. “I should have known,” he cries out in a whimper. “I should have known.”

Reposted frombadmoonrising badmoonrising viallankru llankru
12:48
6031 0ae3 500

mrmuky:

Fire walk with me

Reposted fromLittleJack LittleJack viaaniuszka aniuszka
otsana
12:48
1898 4382 500
Reposted fromrof rof viaelderflower elderflower
otsana
12:47
6966 8e45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianeti neti

February 12 2015

otsana
12:30
0997 fd75 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaserenite serenite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl