Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

21:05
0223 e7d5

besttravelphotos:

Paris, France

May 07 2015

09:42
0659 48af
Reposted fromLittleJack LittleJack viapesymista pesymista
otsana
09:40
8175 7805
always too sober
otsana
09:31
9277 7853
Reposted fromintrigante intrigante viapesymista pesymista
otsana
09:29
5802 37ed 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapesymista pesymista
09:28
2770 03ae 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapesymista pesymista
09:27
6194 a54b
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapesymista pesymista

May 06 2015

otsana
17:44
8225 98a6 500
otsana
15:55
otsana
15:48
7044 879d 500
By Lindsey Kustusch
Reposted fromacherontia acherontia vianieobecnosc nieobecnosc

May 05 2015

otsana
19:00
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
otsana
18:50

April 30 2015

21:24
2621 7298 500

scribe4haxan:

Stephansdom Pilgramkanzel ~ by Ludwig Rösch…

Reposted fromwintersoul wintersoul viavertheer vertheer

April 20 2015

otsana
21:10
9641 fc25
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viastraggler straggler

April 18 2015

otsana
14:07
1111 18a5 500
Reposted fromtichga tichga
otsana
14:07
2877 73bb 500
Reposted fromphilipp philipp viakotfica kotfica

April 15 2015

20:11
0659 48af
Reposted fromLittleJack LittleJack viakingalascaux kingalascaux
otsana
20:11
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viashitsuri shitsuri
otsana
20:11
20:09

Sharing a terminal

devopsreactions:

by @lloydpick

Reposted fromtron tron viaankin ankin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl